Centre nutricional infantil a Colòmbia – Entrega

Títol PFC: LA GUADUA: un recurs natural

Nom i cognom de l’autor: Gemma Majó Crespo

Any de realització: 2006

Tribunal: J. Garcés, A. Obilos, J. Parcerisa i D. Ferrer.

Escola: ETSAB – Escola tècnica superior d’arquitectura de Barcelona

Puntuació: 10 – Excel·lent

Breu descripció del projecte: Projecte de cooperació que es basa en el disseny d’un centre nutricional infantil a Colòmbia destinat a promoure el desenvolupament de la població infantil i a la integració social i comunitària. L’objectiu principal d’un projecte d’aquestes característiques es que sigui eficient i econòmic, per això la proposta es defineix com la suma de set mòduls independents i la interrelació entre ells. Aconseguint així una proposta tipològicament flexible que facilita el procés constructiu i el creixement del centre. Cada mòdul respon a un programa concret i s’ha definit sota els criteris del clima existent i les tècniques i materials autòctons, intentant promoure la utilització del Bambú com a material d’excel·lents propietats estructurals.

Superfícies del projecte:

  Sup. Útil Sup. Construida
Administració 189,91 222,22
Restauració 216,95 246,29
Capella 184,50 202,75
Biblioteca 248,00 286,42
Aules infantils 187,58 222,22
Aules 189,96 222,22
Habitatge conserge 45,52 59,36
TOTAL 1262,32 m2 1461,48 m2

Emplaçament: Municipi d’Alcalá, localitzat a la República de Colòmbia.

Tecnologies utilitzades: Bambú com a element constructiu.

Projectes de referència: Arquitectura tradicional de Colòmbia en Bambú.

Arquitecte de referència: Simón Velez

Estat del projecte: No construït, degut a l’actual proliferació de l’ús del Bambú a occident.

Anuncios

Centre nutricional infantil a Colòmbia – Resum

Centre de Salut Ixchel, Guatemala – Entrega

Títol PFC: Centre de Salut Ixchel, Guatemala

Autora: Nuria Alvarez Coll
Any: 2008
Tutor: Alfred Soldevila
Escola: ETSABarcelona
Puntuació: 7/10

Breu descripció del projecte:

El projecte que penjo a continuació neix d’una estada de dos mesos a Guatemala, l’estiu del 2006, treballant en un col·lectiu de dones, en un projecte anomenat “Educació i muralisme a les comunitats indígenes”.

Aquesta estança al poble on es realitza el projecte va permetre l’estudi del sistema constructiu del lloc, les necesitats, així com observar els costums i en general la vida a aquestes zones rurals, molt important si es vol adaptar un tipus d’arquitectura en comptes d’imposar espais o sistemes que funcionarien.

1-2: GUATEMALA


Barreja de dues cultures, la indígena i la mestissa. Aquesta és una de les bases del projecte, que és un intent d’unir a un mateix centre la forma de curació tradicional i amb la més avançada, actualment no gaire accessible per als indígenes (tant econòmicament com culturalment).

En aquesta làmina fem un zoom des del país, Guatemala, fins arribar al municipi de San Sebastián de Huehuetenango. Veiem com la carretera Panamericana, punt d’accés al poble, es un element molt important per a la comunicació del país amb l’exterior.

3-4: EMPLAÇAMENT:

Comparació de l’urbanisme de San Sebastián amb Barcelona per tal d’adaptar el projecte a les directrius i al tipus de creixement existent.

A la fotografia inferior es veu on es situaria el projecte; es tracta d’un turó elevat amb vistes al poble, amb comunicació directa a partir del carrer principal del nucli.

5-6: PROGRAMA CULTURAL:


En aquestes làmines es fa un estudi de l’evolució del tipus d’hospital a Europa des dels seus orígens (franja vertical) i de la medicina tradicional indígena, i els elements arquitectónics que comportaria (lámina 6).

A partir d’aquesta informació es desenvolupa el programa funcional (lámina 5)

7-8, 9-10: PROJECTE_plantes 1/200


El projecte adopta com a eix principal la direcció dels carrers de San Sebastián.

Es forma a partir de la repetició de 2 móduls, permetent d’aquesta manera la flexibilitat del centre, la possibilitat de construcció per fases i ampliació a posteriori.

– El módul de 2 plantes forma l’espina central, on s’agrupen els diferents tipus de serveis, atenent als móduls en planta baixa.

– El módul en planta baixa es va repetint paral·lelament a banda i banda. A l’est s’agrupa tota la zona d’hospitalització (és la part menys permeable i més silenciosa). A l’oest es disposen les unitats de consulta, amb patis d’accés directe des de la carretera principal d’accés.

Es crea un joc de patis i porxos que permeten el resguard de la pluja, així com la ventil·lació creuada de banda a banda de l’edifici.

11-12, 13-14: SECCIONS LONGITUDINALS I ALÇATS 1/200Recorregut del passadís principal, que seria el “carrer” que comunica l’accés principal amb l’accés d’urgències, passant per tots els móduls de consulta.

Recorregut del passadís posterior que comunica els serveis de planta baixa, per una banda, i els mòduls d’hospitalització, per l’altra.

Als alçats es pot observar la diferència entre les parts massisses de planta baixa, en contraposició amb la lleugeresa de la construcció d’aquesta segona planta.

15-16: SECCIONS TRANSVERSALS 1/200


A les seccions transversals s’aprecia la conformació de dos passadissos a ambdues bandes del bloc central: el més ample comunica els 2 accessos (el principal i el d’urgències) i els móduls de consultes. L’altre, de dimensions més estretes i de caràcter més privat, comunica els móduls d’hospitalització i els diferents serveis de l’edifici de 2 plantes.

17-18: MATERIALS CONSTRUCTIUS


Anàlisi de l’evolució de la construcció a Guatemala fins a l’actualitat, moment en que l’arquitectura s’està globalitzant fins al punt de donar l’esquena al tipus de construcció tradicional.

La construcció del centre segueix els principis de la tecnologia apropiada. Recupera els materials tradicionals, millorant alguns aspectes que no funcionen.

19-20: ADOBE SISMORRESISTENT


L’estructura en planta baixa de tot el centre és de murs d’adobe. Tot i que aquesta zona de Guatemala no és especialment de risc sísmic, s’ha de tenir en compte alhora de construir. Per tant, s’ha realitzat un estudi dels punts febles d’un edifici en cas de sisme (finestres, portes, trobament de murs…) per tal d’adaptar aquestes normes al disseny d’obertures a les façanes.

21-22: FUSTA


L’estructura de coberta és de fusta, utilitzant el mètode que anomenaríem de petits elements. A partir d’un taulell de fusta de 3cm de gruix, 9 o 12 cm d’amplada i un màxim de 2 m de llargada (per faciliar el transport) es conformen tots els elements de l’estructura. A partir de la unió tradicional amb claus (analitzada a la franja esquerra) es conformen seccions de major i menor gruix, segons la resistència que es requereix.

23: ENERGIES RENOVABLES

Esquema general del funcionament de l’edifici a partir d’energies renovables.

Sota l’espai d’accés principal al centre existeix el dipòsit des d’on es distribueix l’aigua a tot el poble.D’aquest dipòsit l’aigua es bombeja fins a la torre d’aigua (a la que es dota també d’una funció de mirador), d’on es distribueix per tot el centre de salut per gravetat a planta baixa, i pel sistema de vasos comunicants a la primera planta.

L’aigua de pluja s’aprofitaria per a les descàrregues del bany.

Es fa un anàlisi del tipus d’enllumenat segons la funció dels diferents espais. A la franja esquerra es calcula el consum elèctric diari de l’edifici, per tal de fer una estimació dels móduls fotovoltaics necessaris per al funcionament autònom del centre.

També es fa necessari un incinerador de residus per evitar la propagació de bactèries.

24: QUIRÒFAN 1/30

Planta detallada del funcionament del quiròfan: recorreguts des de la zona d’urgències a la zona d’intervencions (quiròfan i sala de parts); i des d’aquesta a les habitacions.

També s’explica el sistema de ventil·lació utilitzat, així com la maquinària especialitzada que es necessitaria.

25: HABITACIONS 1/30

Detall del mobiliari de les habitacions individuals. L’entrada de llum durant el dia, les visuals cap al pati interior a cada nucli d’hospitalització.

A la franja vertical s’explica el sistema de calefacció a partir del terra radiant; així com el subministrament d’oxigen i altres substàncies a cada capçalera del llit.

26: CONSULTES 1/30

Detall del mobiliari requerit a la unitat de consulta.

S’explica també el sistema de mur de gavions com a element de contenció de terres.

Centre de Salut Ixchel, Guatemala – Resum