A gaiola mutualista – Entrega

Títol PFC:    A gaiola mutualista
Autor:    Víctor Franco López
Any de realització:    2009
Tutor: Alfred Soldevila
Escola:    ETSABarcelona
Puntuació: 6 de 10

Breu descripció del projecte
El projecte s’inicia amb un intercanvi a la metròpolis de Sao Paulo, amb el repte de radiografiar-la per trobar un tema com a PFC. Així, després d’analitzar com a principals conflictes l’habitatge, els equipaments i el transport públic, l’actuació se centra a l’àrea central on s’estudia una nova línia de metro en estat de licitació. L’emplaçament se situa sota un viaducte al cor de la ciutat, actualment en desús i degradat, on es planteja, després de contactar amb les associacions del barri i estudiar conjuntament les necessitats, una sortida de metro, espais públics i equipaments pel barri (biblioteca, sales d’aula i tallers, sala d’exposicions i sala polivalent), a part de serveis i comerços. La proposta investiga la potencialitat d’un espai residual, actualment barrera comunicativa, per integrar-lo a la ciutat tot i cosint la ferida que provoca al teixit urbà. Es planteja la tipologia naval brasilenya “gaiola” com a arquitectura suport per aquestes funcions. La cinètica, l’estimulació, el mutualisme, la lleugeresa i la transparència són les estratègies emprades per resoldre el projecte. La utilització de la fusta com a material estructural és una reivincació per part d’alguns col·lectius d’arquitectes al Brasil, que veuen com s’exporta la seva fusta, però no es potencia el seu ús a dintre del país. D’aquesta manera, aquest projecte vol posar-se com a exemple, en oposició al brutalisme del formigó que és la metròpolis paulistana. Per últim, cal esmentar la resolució de la proposta a travès de condicionants naturals, en especial la llum i la ventilació, important en un clima tropical humit, que es resol amb un lluernari que difon la llum cap a l’interior i ventila a travès de la seva pròpia estructura
Superfície del projecte:    coberta:    5.22o m2
construida:     2.620 m2
Emplaçament:    Sao Paulo, Brasil.

Tecnologies utilitzades:    Fusta

Contrapart:    Rede Social Bela Vista

Estat del projecte:  No construit

Anuncios

A gaoila mutualista – Resum