Estudi bioclimàtic per a la construcció d’una escola rural a Burkina Fasso – entrega

Títol PFC: Estudi d’aplicació de criteris bioclimàtics i d’energies renovables en el disseny d’una escola rural a Burkina Faso
Autor
: Adrià Belmonte Gómez
Any de realització: 2008
Tutor: Daniel Garcia Alimñana
Escola: Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT)
Puntuació : 9 (Excel·lent)

Breu descripció del projecte

El projecte és un estudi de diverses solucions bioclimàtiques i d’arquitectura sostenible per a construir un centre educatiu a Burkina Faso. El centre estudiat finalment és capaç d’abastir les necessitats de l’escola amb recursos locals, i l’impacte ambiental de la construcció és molt reduït comparat amb altres construccions occidentals. L’estudi va més enllà dels aspectes més tècnics, havent-se pensat altres aspectes socials, com ara la integració de l’edifici en l’entorn del país, la inclusió d’espais que afavoreixin la interacció social entre els alumnes de l’escola i inclús entre el veïnat, com poden ser un hort urbà, una sala d’actes on es realitzin obres de teatre i altres ponències, tallers per a impartir formacions professionals…

Emplaçament :Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Superfície del projecte coberta: 2473 m²
construida: 2473 m²

Pressupost 264.404,37 €
Tecnologies utilitzades Arquitectura popular subsahariana, amb inclusió de panells fotovoltaics i sistema de bateries

Estat del Projecte:  No construit: Actualment s’està revisant el projecte amb arquitectes i professionals d’altres àmbits i coordinant-se amb el “Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC (CCD) per a tal de visitar el terreny i iniciar l’execució del projecte de detall.

Anuncios

Estudi bioclimàtic per a la construcció d’una escola rural a Burkina Fasso – resum