Universidad Indígena Chiquitana – Resum

Anuncios

Espacios de acogida para niños – entrega

Títol PFC: Espacios de acogida para niños en Bolivia
Autor: Núria Vilarrubla Solsona
Any de realització:  2005
Tutor:  Alfred Linares
Escola:    ETSABarcelona
Puntuació: 7 de 10

Breu descripció del projecte:
Es tracta d’un centre d’acollida per nens i nenes orfes o abandonats de totes les edats, on poden viure en un entorn familiar en cases, rebre educació, atenció mèdica i psicològica, i sobretot la cura i estimació que necessiten per créixer i desenvolupar-se en la societat del demà.

Superfície del projecte:    solar:    25.800 m2
                                           construida:     7.940,3 m2

Emplaçament:    San Ignacio de Velasco, Bolívia

Tecnologies utilitzades:    Estructura de fusta autòctona, murs de blocs de terra comprimida i cobertes de teula ceràmica dels productors locals

Contrapart:    Ajuntament de San Ignacio de Velasco

Beneficiaris:    Directes: nens i nenes abandonats o orfes + nens del barri que disposaran d’escola i altres
                         Indirectes: la població del barri, la ciutat i la província on s’emplaça

Estat del projecte:    No construit. En espera de reprendre la iniciativa i aconseguir el finançament necessari 


 

Espacios de acogida para niños – Resum