Centre d’Activitats Comunitàries a Magoanine B – Maputo – Entrega

Títol PFC: Centre d’activitats comunitàries a Magoanine B, Maputo, Moçambic

Autor: Kevin Penalva Halpin
Any: 2008
Tutor: Alfred Soldevila
Escola: ETSABarcelona
Puntuació: 8/10

— 01 Situació —


— 02 Emplaçament —


— 03 Programa i Clima —


— 04 Arquitectura i tecnologia apropiada —


— 05 Arquitectura i tecnologia apropiada —


— 06 Arquitectura i tecnologia apropiada —


— 07 Construcció i estructura —


— 08 Construcció i estructura —


— 09 Construcció i estructura —


— 10 Estructura i instal·lacions —


Anuncios

Centre d’Activitats Comunitàries a Magoanine B – Maputo – Resum