II Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, en Rosario (Argentina)

El equipo SISA repite por su segundo año su participación y realizará un taller en el II Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en la ciudad de Rosario (Argentina) entre los días 26 y 29 de mayo.

Más información en: http://www.forosostenible.com.ar

 

 

logo_nuevo28

 

 

 

 

Os esperamos!

Anuncios

Projectar per l’altre 90%

– PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Projectar per l’altre 90% pretén ser un espai de reflexió sobre el contingut social de l’Arquitectura, posant èmfasis en aquesta faceta de la professió de l’arquitecte tant necessària per aconseguir un desenvolupament humà sostenible. Resulta evident que quan la majoria d’arquitectes dirigeixen la seva activitat envers el 10% de la població mundial amb suficients recursos, s’està deixant de banda a la resta de persones que també necessiten d’aquests serveis, i es contribueix, així, a generar desigualtats socials. Els arquitectes tenen una gran capacitat de construir un futur més sostenible a través de la força de les seves idees si les saben posar en pràctica. S’explora una sèrie de projectes que mostren el creixent interès d’estudiants i professors, arquitectes i emprenedors socials per dissenyar solucions de baix cost per aquest altre 90% de la població mundial. Aquests col•lectius, a través d’associar-se tan a nivell local com global, estan dissenyant propostes per facilitar l’accés a serveis bàsics per donar millors oportunitats a aquelles persones que més les necessiten.

Els estudiants d’Arquitectura generen cada any gran quantitat de projectes acadèmics que no transcendeixen més enllà de la formació personal dels seus autors. Es dediquen moltíssimes hores a activitats que a vegades no tenen un impacte directament perceptible en la millora de l’entorn que els envolta i que sovint els poden generar frustracions. Creiem que el compromís social dels estudiants pot suposar un valor afegit en la seva formació i una gran motivació per desenvolupar els seus treballs acadèmics canalitzant la seva energia en projectes d’investigació que puguin revertir en el desenvolupament de comunitats necessitades. Les escoles d’Arquitectura ofereixen un marc immillorable des d’on poder potenciar aquestes iniciatives.

L’objectiu principal de Projectar per l’altre 90% és de sensibilitzar el col•lectiu universitari sobre l’impacte social que poden tenir els seus projectes donant a conèixer les iniciatives que ja s’han realitzat dins aquest àmbit, confiant que els exemples aportats puguin servir de referents que estimulin la investigació i l’intercanvi alhora que generin nous projectes.

Els medis per difondre aquesta proposta es duran a terme inicialment a través d’una exposició itinerant que mostrarà un resum de molts dels projectes final de carrera d’Arquitectura en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament realitzats en l’estat espanyol fins a data d’avui. També s’inclourà una presentació de les organitzacions i institucions espanyoles més importants relacionades amb l’arquitectura i l’urbanisme que promoguin un desenvolupament humà i sostenible.

Donada la poca bibliografia existent sobre aquests temes, paral•lelament s’editarà un llibre amb els continguts de l’exposició i es crearà un portal web que contindrà una extensa base de dades amb informació sobre els projectes i les institucions presentades a l’exposició. Es pretén que el portal web sigui una eina interactiva que permeti actualitzar i ampliar els seus continguts, al mateix temps que servirà de plataforma per difondre notícies i posar en contacte als arquitectes que estiguin treballant en diferents projectes.

La gestió de la exposició, publicació i el portal web es farà a través de la recent creada organització anomenada SISA –Social Impact Sustainable Architecture-, descrita posteriorment, la qual vetllarà per al bon funcionament i màxima difusió de les activitats generades.

Continguts de l’exposició

– CONTINGUTS DE L’EXPOSICIÓ

Donat que un dels objectius de Projectar per l’altre 90% és el de promoure nous projectes acadèmics d’Arquitectura i Urbanisme en l’àmbit de la Cooperació per al Desenvolupament, mostrarem un recull de projectes final de carrera que han realitzat una sèrie d’arquitectes durant el seu últim any acadèmic relacionats amb aquest àmbit. Els projectes tracten temes des de la reordenació urbana de barris marginals, a propostes d’habitatge social evolutiu i equipaments públics de caràcter comunitari.

Mostrarem totes les facetes que envolten els projectes amb la intenció que es produeixi una avaluació crítica per part dels visitants de l’exposició. Cada projecte final de carrera es presentarà en dues làmines amb el resum del projecte, una memòria descriptiva, un dossier amb tota la presentació acadèmica del projecte, informació addicional relativa al projecte i una fitxa resum dels seus trets característics. Aquesta fitxa inclourà el títol del projecte, l’autor, l’any de realització, els tutors, l’escola on s’ha realitzat, la puntuació obtinguda, una breu descripció del projecte, la seva superfície, l’emplaçament, el pressupost, les tecnologies utilitzades, les contraparts amb qui s’ha treballat, l’estat del projecte i les referències en les que s’han basat.

Paral·lelament a la presentació dels projectes, donarem a conèixer algunes de les organitzacions i activitats acadèmiques existents en l’àmbit espanyol que treballen en la Cooperació per al Desenvolupament en el camp de l’Arquitectura i l’Urbanisme. Tenim la intenció de presentar cada organització o activitat en un panell que resumeixi les seves tasques; aquesta informació serà complementària als projectes acadèmics presentats i pretenem que tingui un volum similar al d’aquests.

Finalment hi haurà un panell en el que es citaran altres organitzacions internacionals de referència, moltes de les quals han inspirat tant els projectes finals de carrera com la idea de realitzar aquesta mateixa exposició.

Es pretén realitzar una exposició, una publicació i un portal web d’alta qualitat que representi un material sòlid, inèdit fins ara, que pugui servir d’inspiració a tot aquell estudiant i arquitecte que es senti al·ludit amb el contingut de l’exposició. Pot representar un punt de partida en l’exploració sobre l’Arquitectura i l’Urbanisme per al desenvolupament humà sostenible.

El disseny de l’exposició es pensarà de manera que es pugui transportar i adaptar fàcilment als diversos espais que confiem que tingui acollida.

– LLOCS POTENCIALS PER A L’EXPOSICIÓ

Inicialment, i donada l’estreta vinculació entre els continguts de l’exposició i les activitats generades a les Escoles d’Arquitectura, confiem que l’exposició tingui acollida al major nombre possible d’Escoles d’Arquitectura espanyoles.

Al mateix temps els Col·legis d’arquitectes també representen un lloc idíl·lic per acollir l’exposició ja que són llocs de màxima difusió entre el col·lectiu d’arquitectes i la societat en general, al estar situats molts d’ells en llocs privilegiats de moltes ciutats.

També es pretén que l’exposició tingui acollida en altres llocs d’interès que encara s’han d’identificar per donar peu a ampliar l’espectre de visitants, promoure el debat en relació a temes de cooperació per al desenvolupament i sobre el paper de l’arquitecte en la nostra societat.

En cas que l’exposició tingui èxit en les institucions mencionades es contemplarà la possibilitat de traslladar-la a destinacions d’interès en altres països.